Italjet 50 Pista 13.100 Fr. 45 km/h
Italjet V 50 Velocifero Torpedo 14.200 Fr. 45 km/h
Italjet 50 Yankee 13.150 Fr. 45 km/h
Italjet 50 Cruise 12.650 Fr. 45 km/h